SOPNEDKAST

Innanför porten i 103:an. Allt som slängs skall vara emballerat i tillslutna påsar. Stäng luckan till sopnedkastet väl efter användandet så att vi slipper dålig lukt. Det kan vara lite knepigt och den blåser annars lätt upp.

MATAVFALLSSORTERING

Ett särskilt kärl för ändamålet är placerat i soprummet, intill grovsoprummet. Påsar finns på en hylla i samma rum. Några enkla tips:

Vik ner påsens kant så får du en stabilare öppning, byt påse ungefär var tredje dag, men fyll inte påsen till mer än 2/3 så att den kan rullas ihop och förslutas ordentligt. Påshållaren har hål i sidorna och upphöjningar i botten för att påsen ska stå luftigt. Luft minskar risken för lukt och därför finns det inte heller något lock. Låt matavfallet rinna av eller torrskala direkt ner i påsen – den håller bättre då. För fler tips läs mer på svoa.se/matavfall. Matavfallet hämtas av sopbilen och transporteras till en biogasanläggning där det omvandlas till biogas och biogödsel.

GROVSOPRUM

Ingång från S:t Eriksgatan, dörren till vänster om porten. Där kan man slänga sådant som inte är hushållssopor. Grovsoporna är uppdelade i papper respektive plast och ska vara komprimerade då hämtningen kostar extra och debiteras per kubikmeter. Byggavfall, skrymmande möbler och liknande får inte ställas i grovsoprummet. Det går naturligtvis inte att slänga matvaror, växter eller annat som ruttnar eller möglar i grovsoprummet. Förutom grovsopor finns 2 återvinningsbehållare avsedda för glas, färgat och ofärgat. Vad gäller småelektronik. metall  och miljöfarligt avfall hänvisas till Stockholms mobila miljöstation. Turlistan för Rödabergsbrinken/Vanadisplan finns på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida.

I korridoren utanför grovsoprummet finns en svart återvinningsbehållare. Där kan man kasta tidningar.

Styrelsen

September 2021