Fastigheten S:t Eriksgatan 103 / Rödabergsbrinken 7 byggdes 1927.
Bostadsrättsföreningen bildades 1978.

Åtgärd År
Installation av fjärrvärme 1980-talet
Stambyte kök i stora lägenheterna 1988
Bygge av soprum och grovsoprum 1993
Stambyte i övriga kök, alla badrum och toaletter 1993
Tätning av alla kökskanaler och kartläggning av ventilationskanaler 1994
Målning och renovering av fasader 1998
Bullerisolering av fönster mot S:t Eriksgatan 1998
Byte av elstammar och installation av nya elcentraler och elmätare 2003
Fortum inspekterat alla gasledningar i huset 2008
Energideklaration genomförd och godkänd 2020
Målning och renovering av alla fönster 2008
Brandteknisk besiktning genomförd 2011
Målning/renovering och förbättrad belysning i trapphallar 2011
Renovering/målning av portar 2011
Installation av säkerhetsdörrar och postboxar 2012
OVK genomförd och godkänd för lägenheterna 2012
Ny gasledning från gatan in i huset 2012
Byte av termostater på alla värmeelement i hela huset 2012
Nytt yttertak på båda husen 2012
OVK genomförd och godkänd för hyreslokaler 2014
Målning och renovering av alla fönster 2017-18
Omläggning av gården 2017-18
Muren mot gården 2017-18
OVK genomförd och godkänd för lägenheter 2019
Radonmätning genomförd 2019
Hissen 2020
OVK genomförd och godkänd för hyreslokaler 2020
Brandskyddskontroll 2020