Ordförande
Bo Plars
070-588 02 10
bo@plars.se

Finans och ekonomi
Eric Murander
070-203 45 78
eric.murander@gmail.com

Projekt
Kajsa Ekelund
070-777 98 76
kajsa.ekelund@gmail.com

Fastighetsskötsel och projekt
Radoslav Kataric
073-956 58 18
r.kataric@hotmail.com

Projekt
Leif Dahl
073-942 07 00
l.dahl@outlook.com